Posts Tagged ‘ china ’

TÀU KHỰA DỌA “ĐẤM VỠ MẶT” VNMấy đồng chí Tàu Khựa ngồi ăn tục nói phét với nhau nè

Advertisements

TẠI SAO VIỆT NAM “DÁM ĐỐI ĐẦU” VỚI TQ ?


Advertisements