Archive for Tháng Sáu, 2011

TÀU KHỰA DỌA “ĐẤM VỠ MẶT” VNMấy đồng chí Tàu Khựa ngồi ăn tục nói phét với nhau nè

Advertisements

TẠI SAO VIỆT NAM “DÁM ĐỐI ĐẦU” VỚI TQ ?


BỘ LUẬT HÀNG HẢI SỐ 40/2005/QH11 – CHƯƠNG VIII: ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI


CHƯƠNG VIII: ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI
MỤC 1: ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

Điều 158. Đại lý tàu biển
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hoá, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển. Tiếp tục đọc

Advertisements